Essays about: "Lovisa Snygg"

Found 1 essay containing the words Lovisa Snygg.

  1. 1. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Lovisa Snygg; [2019]
    Keywords : afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

    Abstract : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. READ MORE