Essays about: "Lovisa Waldemarsson"

Found 1 essay containing the words Lovisa Waldemarsson.

  1. 1. Kalvhyddor ur ett djurhälso-­ och djurvälfärdsperspektiv

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Lovisa Waldemarsson; [2018]
    Keywords : Inhysning; beteende; mortalitet;

    Abstract : På 1970-talet introducerades kalvhyddor i Nordamerika som ett försök att komma tillrätta med dålig kalvhälsa i besättningarna. Idag används kalvhyddor utomhus av många kalvuppfödare i Sverige och bönderna verkar mycket nöjda med dem. READ MORE