Essays about: "Lucas Enmarc"

Found 2 essays containing the words Lucas Enmarc.

 1. 1. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; [2021]
  Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE

 2. 2. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; David Gabriel; [2019]
  Keywords : fysiologiska effekter av naturen; psykologiska effekter av naturen; urbaniseringens effekter på hälsan; stressreducering med hjälp av naturen;

  Abstract : Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. READ MORE