Essays about: "Ludvig Essebro"

Found 1 essay containing the words Ludvig Essebro.

  1. 1. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna

    University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

    Author : Andreas Ekegren Hällgren; Ludvig Essebro; [2018]
    Keywords : behov; lojalitet; relationsmarknadsföring; skogsägareförening; tjänstelogik; värdeskapande; forest owner association; infringement needs; investment theory; loyalty; relationship marketing; ownership; service dominant logic; value;

    Abstract : Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. READ MORE