Essays about: "Mårten Tovedal"

Found 1 essay containing the words Mårten Tovedal.

  1. 1. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Victor Kingstad; Mårten Tovedal; [2018]
    Keywords : återväxtinventering; drönare; inventering; gimbal; bildtolkning;

    Abstract : Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. READ MORE