Essays about: "M. cyno"

Found 1 essay containing the words M. cyno.

  1. 1. Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Linnéa Streng Lindström; [2018]
    Keywords : kennelhosta; hund; mykoplasma; pneumovirus; M. cyno;

    Abstract : Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. READ MORE