Essays about: "MACA"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the word MACA.

 1. 1. The Ritualistic Nature of Business Incubation: An example from Northern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Elis Kaljuvee; [2018]
  Keywords : business incubation; incubator; rites of passage; liminality; entrepreneur; organizational culture; cultural and creative ventures; cultural analysis; ethnography; Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : This thesis opens up the “black box” of business incubation and analyses how this process works in an incubator for cultural and creative ventures in Northern Sweden. The theoretical framework of the rites of passage by Arnold van Gennep and Victor Turner was adopted to guide the analysis. READ MORE

 2. 2. Digital Nomads: Travel, Remote Work and Alternative Lifestyles

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Georgios Mouratidis; [2018]
  Keywords : digital nomads; travel; employment; remote work; alternative lifestyles; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : This thesis takes an ethnographic approach in the examination of the phenomenon of digital nomadism. Generally, the term describes people who have rejected the idea of working in a conventional office, but instead, they work and travel without a clear destination. READ MORE

 3. 3. Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Rebecca Carlander; [2018]
  Keywords : Social cohesion; Cultural Analysis; Municipality; Culture; Politics; Ethnography; Social Sammanhållning; Kulturanalys; Kommunpolitik; Kultur; Politik; Etnografi; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. READ MORE

 4. 4. Doing entrepreneurship, handling masculinity: Young women and gendered norms of entrepreneurship

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Kim Roelofs; [2018]
  Keywords : women entrepreneurs; entrepreneurship; start-up businesses; incubators; masculinity; gender; gender equality; cultural analysis; vrouwelijke ondernemers; ondernemerschap; start-upbedrijven; masculiniteit; gendergelijkheid; cultuur analyse; kvinnliga entreprenörer; entreprenörskap; startup-företag; inkubatorer; maskulinitet; genus; jämställdhet; kulturanalys; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : In this thesis, I study how young women entrepreneurs construct entrepreneurship. Specifically, I look at how gender structures entrepreneurial practice for young women and how incubators contribute to the gendered construction of entrepreneurship. The study is based on ethnographic data in the form of interviews and observations. READ MORE

 5. 5. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Olga Zabalueva; [2018]
  Keywords : migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. READ MORE