Essays about: "Madeleine Johansson"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Madeleine Johansson.

 1. 1. EU Waste Framework Directive, What's Next? : A cost­benefit analysis of an extended producer responsibility for textiles in the European Union

  University essay from Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Amanda Gerbendahl; Madeleine Johansson; [2020]
  Keywords : EU Waste Framework Directive; Extended Producer Responsibility; circular economy; fast-fashion; textile industry;

  Abstract : The objective of our thesis was to conduct a pilot study to evaluate if an Extended Producer Responsibility (EPR) for textiles in the EU could be a socioeconomically beneficial policy to complement the EU Waste Framework Directive’s amendment of separately collected textiles. The aim was to investigate if the policy could achieve increased circular design of textiles as well as if it could work as a management plan for the increased collection rates. READ MORE

 2. 2. Environmental friendly supply chains : How the purchasing department and its forwarders can contribute to more environmental friendly supply chains

  University essay from Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Author : Saga Gustafsson; Madeleine Johansson; [2020]
  Keywords : Sustainability; purchasing; transportation;

  Abstract : The purpose of this research study was to explore how the purchasing department and aforwarding company together can promote more environmental friendly supply chains. To achieve this, the three following research questions had to be answered; RQ1: How couldbetter purchasing planning contribute to more environmental friendly supply chains? RQ2:How can the relationship between the purchasing department and its forwarding companycontribute to more environmental friendly supply chains?, RQ3: How can changes intransportation modes contribute to more environmental friendly supply chains? To be able to answer these questions, a single case study was conducted at two companies which already has an established business relationship. READ MORE

 3. 3. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 4. 4. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Madeleine Johansson; Johanna Reppling; [2018]
  Keywords : bostadsgårdar; funktionalism; förvaltning; restaurering; Ulla Bodorff;

  Abstract : Under 1930–1950 utvecklas nordisk romantisk funktionalism och en ny syn på den bostadsnära miljön, med rymlighetsideal och fokus på funktion och användning. Ulla Bodorff var en av de främsta utövarna av denna stil, men är idag ett näst intill bortglömt namn. READ MORE

 5. 5. Locally produced pork – Västra Götaland

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Madeleine Johansson; [2015]
  Keywords : locally produced; pork; pig producers; consumers; future;

  Abstract : The interest for locally produced food has increased the last couple of years, and some consumers have a willingness to pay a premium for niche products like locally produced food. At the same time it seems like the Swedish pig production are in a negative development period. READ MORE