Essays about: "Mail"

Showing result 1 - 5 of 380 essays containing the word Mail.

 1. 1. Data analysis for predictive maintenance and potential challenges associated with the technology integration of steel industry machines.

  University essay from Högskolan i Gävle/Elektronik

  Author : Pradip Nath; [2024]
  Keywords : Data Science; Data processing; Industrial Manufacturing; System Identification; Predictive maintenance; Conditional monitoring; Statistical Analysis; Signal processing; Hydraulic System; IoT; Sustainable Maintenance; Data vetenskap; Databehandling; Industriell tillverkning; System identifiering; Prediktivt underhåll; Tillståndsövervakning; Statistisk analys; Signal behandling;

  Abstract : The recharge is the focus of data analysis of the different situations with the integration of the system and development of the two-stage 2/2 proportional cartridge valve for the steel industry machine. Using the statistical analysis technique to visualize the valve signal data behavior identify the accuracy of the machine data and apply the statistical feature extracting model using classification and clustering algorithms of real-time data analysis for the manufacturing. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av smärtenkät för bedömning av oral smärta hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Moa De Bourgh; [2024]
  Keywords : dental; enkät; veterinär; djurägare; munhälsa; smärtskala; tandvård; tandvärk;

  Abstract : Tandsjukdomar är bland de vanligaste åkommorna som ses hos hund och katt idag, och en stor del av dessa tros orsaka djuren smärta och lidande. Smärta och inflammation som uppstår av eller i samband med dessa sjukdomar har även visat sig ha en negativ påverkan på individens nutritionella status, välfärd och livskvalitet. READ MORE

 3. 3. Blockchain-based e-voting system without digital ID: A Proof-of-Concept

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Leonard Schick; [2024]
  Keywords : Computer science; Cryptography; Crypto; Blockchain; Distributed systems; e-voting; electronic voting; Ethereum; Hyperledger; Hyperledger besu; Decentralization; Datavetenskap; Kryptografi; Blockkedja; Distribuerade system; e-röstning; Elektronisk röstning; Blinda signaturer; Ethereum; Hyperledger Besu; Decentralisering;

  Abstract : Electronic voting systems have the potential to offer a cost effective, secure and transparent way of communicating with the citizens, increasing trust and participation. However creating a secure open source electronic voting system providing confidentiality and transparency with sufficient performance has long been a challenge. READ MORE

 4. 4. Intrusion Detection systems : A comparison in configuration and implementation between OSSEC and Snort

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Author : Peter Stegeby; [2023]
  Keywords : Intrusion detection; HIDS; NIDS; Signature-based; Linux; Windows; Sniffing packets; Upptäcka intrång; HIDS; NIDS; Signatur-baserad; Linux; Windows; Paketsniffing.;

  Abstract : Hackare fortsätter att bli bättre på att få otillåten tillgång till våra datorer och kan undvika de mest grundläggande intrångsskyddade system och brandväggar på en standarddator. Då numren av intrång växer varje år och kostar företag miljoner av dollar, så verkar gapet mellan attackerare och försvarare att bli större. READ MORE

 5. 5. You´ve Got Mail! : A quantitative study on Permission-based email marketingsimpact on brand attitudes

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Author : David Jonsson; Måns Tufvesson; [2023]
  Keywords : Attitudes; Brand Attitudes; Permission-based email marketing; content; frequency;

  Abstract : The study introduces the concept of attitudes and its fundamentals, as well as how it revolvesaround the given attitude object, in this instance brands. Furthermore, it introduces thephenomena of email marketing and how it has evolved its consensual form that is mostcommon today, referred to as PEM (Permission-based email marketing) in this study. READ MORE