Essays about: "Maja Forssell"

Found 2 essays containing the words Maja Forssell.

 1. 1. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Forssell; [2018]
  Keywords : milk yield; milking routines; somatic cell count SCC ; udder health; management; hygiene; market; pH;

  Abstract : The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. READ MORE

 2. 2. Djurhälsa och näringsförsörjning i ekologisk grisproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Maja Forssell; [2016]
  Keywords : djurhälsa; ekologisk produktion; näringsförsörjning; grovfoder; aminosyror; benhälsa; ledhälsa; avvänjning; utomhus; smågrisdödlighet; modersbeteende; parasiter; infektion;

  Abstract : Syftet med den här litteraturstudien är att utvärdera grisars hälsa och näringsförsörjning i ekologisk produktion och diskutera möjligheter till förbättring. Grisar gynnas av den ökade rörelsefriheten, grupphållningen och utfodringen av grovfoder som ger lugnare, mättare och mindre aggressiva djur. READ MORE