Essays about: "Maja Jansson"

Found 4 essays containing the words Maja Jansson.

 1. 1. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE

 2. 2. The crucial combination of DNA polymerase, qPCR assay and background matrix

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Felicia Johansson; [2018]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Quantitative PCR (qPCR) is a commonly used method today in the fields of molecular diagnostics, forensic and food analysis. The real-time measurements of amplification and quantification of specific DNA molecules is one of many reasons why qPCR is the method of choice. READ MORE

 3. 3. The Marketing of Robo-Advisory - A study of the marketing implications in automated investment services

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Joel Jansson; Maja Larsdotter; [2016]
  Keywords : Automated investment services; Innovation adoption; Service innovation marketing; Value proposition; Prior knowledge;

  Abstract : Automated investment services is an emerging service niche within the consumer finance industry and is expected to have a significant impact on the industry structure. This innovative service is challenging multiple of the established characteristics of service marketing theory and existing conventions within the consumer finance industry. READ MORE

 4. 4. Dödlighet hos gepardungar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Jansson; [2015]
  Keywords : gepard; dödlighet; ungar; Acinonyx jubatus; cheetah; mortality; cubs;

  Abstract : Geparder minskar i antal och dödligheten hos ungarna är väldigt hög. Syftet med denna litteratursstudie är att ta reda på varför gepardungar dör och vad som är de största orsakerna. Geparder är utsatta för predatorer på två sätt; rovdjur kan stjäla deras byten eller döda geparder. READ MORE