Essays about: "Maja Werner"

Found 1 essay containing the words Maja Werner.

  1. 1. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Author : Maja Werner; [2019]
    Keywords : honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

    Abstract : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. READ MORE