Essays about: "Malin Croner"

Found 2 essays containing the words Malin Croner.

 1. 1. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE

 2. 2. Gentrifiering - en segregerande process? : en fallstudie av området Seved och stadsplanerarens inställning till processen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2014]
  Keywords : gentrifiering; segregering; Seved; Malmö; filtrering; integrering;

  Abstract : Denna uppsats har med kvalitativa metoder undersökt begreppet gentrifiering och hur processen påverkar området Seved i Malmö. Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen. READ MORE