Essays about: "Malin Ekblad"

Found 1 essay containing the words Malin Ekblad.

  1. 1. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Malin Ekblad; [2020]
    Keywords : insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

    Abstract : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. READ MORE