Essays about: "Malin Holmström"

Found 1 essay containing the words Malin Holmström.

  1. 1. Riskkapitalfinansiering av småföretag

    University essay from Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Author : Helene Carlsson; Malin Holmström; [2008]
    Keywords : Riskkapitalfinansiering;

    Abstract : .... READ MORE