Essays about: "Malin Tegmar"

Found 2 essays containing the words Malin Tegmar.

 1. 1. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE

 2. 2. Teorin kring bevarande av historiska trädgårdsanläggningar och hur detta appliceras på Torups slottsträdgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2015]
  Keywords : Torup; bevarande; historiska trädgårdar;

  Abstract : I den här uppsatsen har jag försökt ta reda på mer om olika bevarandeteorier kring historiska trädgårdar. Jag har valt Torups slottsträdgård som ett exempel och reflekterar kring hur dessa teorier har och kan appliceras på en trädgård som denna. READ MORE