Essays about: "Manager decision"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the words Manager decision.

 1. 1. The Impact of Artificial Intelligence (AI) on CRM and Role of Marketing Managers

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Tahir Iqbal; Md Nazmul Khan; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Background- Emergence of artificial intelligence (AI) has transformed the dynamics of the business world. AI tools are changing the way marketers used to do business and these changes are so profound that it has become difficult for marketing managers to overlook the importance of investing in and adopting AI as an integral part of the marketing function. READ MORE

 2. 2. Designing a Tool for Improved Decision Documentation in Collaborative Projects

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Idun Davidsson Bremborg; [2021]
  Keywords : decision management; collaborative projects; construction design phase; visual planning; usability; interaction design; Technology and Engineering;

  Abstract : When working in collaborative projects with team members with different expertises, often from different companies, communicative and collaborative challenges that obstructs decision-making can arise due to team members having different objectives. In order to avoid problems and conflicts, good documentation of decision related information is required. READ MORE

 3. 3. Motivations for engagement in environmental inter-firm alliances in the Swedish fashion and textile industry

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Pauliina Perkiö; Sophie Frieauff; [2020]
  Keywords : Environmental alliance; Environmental collaboration; Networks; Inter-firm collaboration; Fashion industry;

  Abstract : The fashion and textile industry is publicly seen as one of the most environmentally unsustainable industries in the world. Due to its complex and highly dispersed value chain, a collaborative effort is needed in order to lower the industry's environmental pollution. READ MORE

 4. 4. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Abstract : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. READ MORE

 5. 5. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Eriksson; [2020]
  Keywords : skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Abstract : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. READ MORE