Essays about: "Managing staff"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words Managing staff.

 1. 1. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Noor Al-Sabti; Emma Cederwall; [2020]
  Keywords : restemulsion; spillvatten; slipmull; motortillverkning; avfallshantering;

  Abstract : At Scania's engine manufacturing in Södertälje, manufacturing processes are used for designing and machining engine components. In the manufacturing of these engine components, residual products are formed such as millings, wastewater and residual emulsion. READ MORE

 2. 2. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Brinck; [2020]
  Keywords : gestaltning; förvaltande; grönyta; skötsel; skötselbeskrivning; place-keeping; place-making;

  Abstract : Det ligger ett stort fokus på att förtäta svenska städer vilket ökat pressen på stadens grönytor. Befintliga platser skall förvaltas för flera brukare och nya platser skapas, vilka sedan ska komma att förvaltas. READ MORE

 3. 3. Managing loneliness as a risk factor in the suicidal behaviour of elderly people in Sweden : A case study in Region Skåne

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Author : Talal Khalil; [2020]
  Keywords : Sweden; Region Skåne; elderly; loneliness; social isolation; suicide; risk factors; prevention; help-seeking behaviour; Sverige; Skåne; äldre; ensamhet; social isolering; självmord; riskfaktorer; förebyggande; hjälpsökande beteende.;

  Abstract : Suicide is among the major public health problems in Sweden and worldwide with social, emotional and financial consequences. Suicide is present in almost all age groups, and the elderly shows no exception of this trend. The research defines the elderly as those 65 years of age and older. READ MORE

 4. 4. Combining the goals of conservation, tourism and livelihoods in the management of protected areas : case study of the volcanoes national park in northern Rwanda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jean De Dieu Ndayisaba; [2020]
  Keywords : protected areas; livelihoods; natural resources management; conservation; decentralization; local community participation; ecotourism; tourism revenue sharing;

  Abstract : The liberal conservation agenda promotes the incorporation of human needs into the management of Protected Areas (PAs). Across the globe, nature-based tourism has been among the suggested tools of promoting sustainable conservation together with development of the local communities living around the PAs. READ MORE

 5. 5. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Sofia Öhman; [2019]
  Keywords : Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Abstract : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. READ MORE