Essays about: "Mandana Motamed"

Found 1 essay containing the words Mandana Motamed.

  1. 1. Healthcare Facilities - Trends and Drivers

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Author : Mandana Motamed; [2010]
    Keywords : Healthcare services; Healthcare facilities; Europe; Architecture;

    Abstract : .... READ MORE