Essays about: "Marcus EkstrÖm"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Marcus EkstrÖm.

 1. 1. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Keywords : Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Abstract : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. READ MORE

 2. 2. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Ekström; [2019]
  Keywords : VR; virtuella upplevelser; virtuella miljöer; digital fullskalemodell; Enscape; Prospect; Twinmotion; Fuzor; simulering; representationsform och processverktyg;

  Abstract : Detta masterarbete undersökte potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Syftet var att bidra med kunskap om VR-teknik med målsättningen att hitta ett hanterbart sätt att tillämpa den i designprocessen. READ MORE

 3. 3. Road Surface Preview Estimation Using a Monocular Camera

  University essay from Linköpings universitet/Datorseende

  Author : Marcus Ekström; [2018]
  Keywords : Road Surface Preview; Computer Vision; Depth Estimation; Convolutional Neural Network; CNN; traffic safety; monocular camera; mono vision system; mono camera; Structure from motion; sfm; 3D Reconstruction; Autonomous Driving; Datorseende; trafiksäkerhet; djupuppskattning; mono kamera; 3D rekonstruktion; autonoma fordon;

  Abstract : Recently, sensors such as radars and cameras have been widely used in automotives, especially in Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), to collect information about the vehicle's surroundings. Stereo cameras are very popular as they could be used passively to construct a 3D representation of the scene in front of the car. READ MORE

 4. 4. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Ekström; [2017]
  Keywords : inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

  Abstract : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. READ MORE

 5. 5. Communication tool in virtual reality – A telepresence alternative : An alternative to telepresence – bringing the shared space to a virtual environment in virtual reality

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Author : Marcus Ekström; [2017]
  Keywords : Telepresence; Virtual Reality; VoIP; Unreal Engine 4; Conference; Presentation; Head Mounted Display; HTC Vive; Communication tool;

  Abstract : Videoconferencing is one of the most common telepresence methods today and educational videos is rising in popularity among distance learners. Traditional videoconferencing is unable to convey gestures and mutual eye contact between participants. This study aim to propose a Virtual Reality telepresence solution using game engines. READ MORE