Essays about: "Marcus Eliasson"

Found 2 essays containing the words Marcus Eliasson.

 1. 1. Flexible Integration of Voice Recognition Components for an Automotive Android Platform: A Design Science Research

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : David Johansson; Marcus Eliasson; [2020-07-06]
  Keywords : voice recognition components; automotive software engineering; design science research; developing strategies; interchangeable components; software reuse.;

  Abstract : There are several voice recognition interfaces available on the market capable ofbeing integrated into a variety of platforms. Mobile phones, speakers, and evenrefrigerators can be equipped with a voice assistant. Having a fully integrated voiceassistant in a car has been shown to increase the performance of the driver and reducedistractions. READ MORE

 2. 2. Alternativt resursutnyttjande av nedlagd jordbruksmark : finansiell analys vid beskogning respektive utarrendering av jordbruksmark

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oskar Eliasson; Marcus Hallenberg; Matilda Thelin; [2012]
  Keywords : ekonomi; nuvärde; investeringskalkyl; jordbruksarrende; beskogning av jordbruksmark; hybridpoppel; vårtbjörk; gran; markersättning;

  Abstract : Under den senare delen av 1900-talet har beskogning av jordbruksmark till och från applicerats i det svenska jord- och skogsbruket (Eriksson et al., 2011). I och med "Omställning 90"erbjöds lantbrukare omställningsstöd för att lägga jordbruksmark i träda eller på annat sätt minska verksamheten (www, Riksdagen, 1, 1995). READ MORE