Essays about: "Marcus Göransson"

Found 2 essays containing the words Marcus Göransson.

 1. 1. Skogsindustrins roll i bioekonomin – vad tänker riksdagspolitikerna?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Marcus Sydh Göransson; [2015]
  Keywords : biobaserad ekonomi; skogspolitik; politik; ramanalys; styrning;

  Abstract : Såväl skogsindustrin som samhället i stort står inför stora utmaningar och omställningar. Samhället utmanas av hotet om ett förändrat klimat och de följder detta kan få, industrin står inför utmaningar sammankopplade med föränderliga marknader och nya teknologier. READ MORE

 2. 2. Minimax Based Kalaha AI

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Author : Marcus Östergren Göransson; [2013]
  Keywords : minimax; alpha; beta; pruning; kalaha; ai; programming; knowledge; based;

  Abstract : To construct an algorithm which does well in a board game, one must take into account the time spent on each move and the ability to evaluate the state of the board. There are multiple ways to handle these issues, but only a few are covered in this analysis. READ MORE