Essays about: "Maria Östlund"

Found 2 essays containing the words Maria Östlund.

 1. 1. Participation and inclusiveness in process and design : a case study of the urban upgrading of two parks in Jaffna, Sri Lanka

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Johannesson; Maria Östlund; [2020]
  Keywords : public space; public participation; inclusive; Sri Lanka; urban upgrading;

  Abstract : Who is included and has the right to shape public spaces is constantly contested through power struggles and expressions of politics and culture, where conflicting interests shape urban development. The public’s right to engage in the decision-making that affects different aspects of their lives has led to that public participation is now often seen as an important part of a democratic society. READ MORE

 2. 2. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Johannesson; Maria Östlund; [2018]
  Keywords : ekonomiskt värde; ekosystemtjänster; i-Tree Streets; stad; träd;

  Abstract : Stadsträd i urbana miljöer utför många viktiga ekosystemtjänster, som annars skulle behöva ersättas av tekniska lösningar. En ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna skulle kunna utgöra argument för att bevara och plantera stadsträd. READ MORE