Essays about: "Mark Becker"

Found 2 essays containing the words Mark Becker.

 1. 1. Short-term forecasting Swedish annual real GDP growth using SARIMA models : A study in forecasting current year Swedish annual real GDP growth using SARIMA models with the Box-Jenkins methodology as a general framework

  University essay from Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Mark Becker; [2023]
  Keywords : SARIMA; ARIMA; ARMA; Box-Jenkins; Real GDP; MAE;

  Abstract : Simulated current year annual real GDP growth forecasts for 2015-2021 are made using a chosen SARIMA model, with the Box-Jenkins methodology as a general modelling framework. The forecasts are compared to the actual outcomes and the Absolute Errors (AE) and the Mean Absolute Errors (MAE) are calculated for each year. READ MORE

 2. 2. Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Jenny Becker Olsson; [2017]
  Keywords : Politicians; Civil servants; Exploitation; Municipality; Power; Developers; Upplands-Bro; Social Sciences;

  Abstract : Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. READ MORE