Essays about: "Markbehandling"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word Markbehandling.

 1. 1. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonas Persson; [2020]
  Keywords : planteringspunkt; markberedningsaggregat; markbehandling; markpåverkan;

  Abstract : Vid markberedning inför skogsplantering bör det göras en avvägning mellan att skapa tillräckligt många planteringspunkter samtidigt som marken orsakas så liten skada som möjligt. Faktorer som markfuktighet och hinder i terrängen inverkar på markberedningens kvalitet, vilket medför att dessa faktorer bör påverka valet av markberedningsmetod. READ MORE

 3. 3. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Samuelsson; Mikael Wiik; [2020]
  Keywords : markbehandling; grävmaskin; planteringspunkter;

  Abstract : Studien är ett uppdrag från Orsa besparingsskog och arbetet omfattar 15 högskolepoäng. Syftet med undersökningen var att jämföra resultatet för tre olika grävmaskiner som använts vid markberedning i blockrik terräng. I uppdraget låg också att jämföra vilken av två givna inventeringsmetoder som gav säkrast resultat. READ MORE

 4. 4. Markberedning med grävmaskin i blockrik terräng : skopbreddens påverkan på resultatet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Marcus Sahlin; [2017]
  Keywords : Markbehandling; Föryngring; Jordbearbetning;

  Abstract : This report was made on behalf of Stora Enso Skog AB. It deals with site preparation on two clearcuts in boulder-rich terrain. Because of the rocky terrain, the scarification was made with excavators, one equipped with a wide bucket and one equipped with a narrow bucket. READ MORE

 5. 5. Relationships between soil management and pathogen suppressive soils in southern Sweden : an interdisciplinary analysis

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Michael Löbmann; [2015]
  Keywords : soil; suppressiveness; plant pathogen; Pythium ultimum; wheat; cropping sequence; conservation; biological control; agroecology; nematodes; bioindicator;

  Abstract : A holistic study on soil-borne pathogen management with suppressive soils was performed in Scania, Sweden. The study was designed to comprise both social and biological research to gain a systemic perspective on the real-life situation of Swedish farmers regarding plant pathogens and soil management. READ MORE