Essays about: "Market Efficiency"

Showing result 1 - 5 of 898 essays containing the words Market Efficiency.

 1. 1. Market efficiency and index fund flow: An empirical study of the relationship between passive investment and broad-market efficiency

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Erik Larsson; Jacob Wergeland; [2020-07-08]
  Keywords : market efficiency; Hurst exponent; mutual fund flow; passive investments;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE

 2. 2. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 3. 3. Mutual Fund Performance : An analysis of determinants of risk-adjusted performance for mutual equity funds available for Swedish investors

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Sandra Carlsson; Erica Eikner; [2020]
  Keywords : Mutual equity funds; risk-adjusted performance; Total Expense Ratio; fund characteristics; Swedish investors; Efficient Market Hypothesis; Carhart four factor model; Sweden;

  Abstract : The mutual fund industry in Sweden has grown rapidly over the past years. Research has been made on the topic for over 50 years, however there are still uncertainties about the determinants of fund performance. READ MORE

 4. 4. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 5. 5. IMPACT OF DIGITALIZATION ON ELECTRICAL MOTOR SYSTEMS : From an energy efficiency perspective

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Lovisa Håkansson; Johan Höckerman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This master thesis is written in collaboration with the Swedish Energy Agency and the International Energy Agency (Electric Motor System Annex, EMSA) to investigate the potential of using digitalization as a tool to become more energy efficient with regards to electrical motor systems in the Swedish industry. The purpose of this thesis is to examine the potential of energy efficiency, market maturity, opportunities, barriers, and risks related to digitalization applied to electrical motors in Swedish industry. READ MORE