Essays about: "Marketing mix"

Showing result 1 - 5 of 173 essays containing the words Marketing mix.

 1. 1. The influence of marketing mix, on the student’s choice of University – Two State Universities in Sweden.

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Martin Sone E Kwang; [2019]
  Keywords : Marketing mix; Choice; Programme; Place People; Promotional mix; and Physical Evidence;

  Abstract : Aim: The aim of the study is to determine if the traditional services marketing mix influence the students, when selecting a university. Methodology: The work adopts a case study approach using qualitative method in the collection of data via the use of structural interviews. READ MORE

 2. 2. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Martin Söderlund; [2019]
  Keywords : hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Abstract : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. READ MORE

 3. 3. Time to clear the air ; Understanding how and why the cloud-computing offering has changed over time. A qualitative case study from a supplier's perspective.

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Rebeka Karabeleska; David Thurfjell; [2019]
  Keywords : Cloud; Business Models; Buyer-seller relationship; Supplier ability; Customer uncertainties;

  Abstract : Cloud computing has recently become a hot topic and has been predicted to revolutionize business. Despite the wide celebrations of the technology's benefits to organizations, researchers have given little attention to the business side of cloud and most existing literature on the subject has a clear technology focus. READ MORE

 4. 4. SUSTAINABILITY MARKETING COMMUNICATION

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Audrey Maria; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : ABSTRACT Title: Sustainability marketing communication Student: Audrey Maria Supervisor:Venilton Reinert Purpose of the study: Understand how the companies build their communication message to achieve their sustainable positioning. Research Question: How today’s companies integrate sustainability in their communicationmessage to position themselves as a sustainable company? Method: This study uses a qualitative approach that analyses 3 different case studies of business to consumer (B2C) companies. READ MORE

 5. 5. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE