Essays about: "Marketing mix"

Showing result 1 - 5 of 180 essays containing the words Marketing mix.

 1. 1. The influence of marketing mix, on the student’s choice of University – Two State Universities in Sweden.

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Martin Sone E Kwang; [2019]
  Keywords : Marketing mix; Choice; Programme; Place People; Promotional mix; and Physical Evidence;

  Abstract : Aim: The aim of the study is to determine if the traditional services marketing mix influence the students, when selecting a university. Methodology: The work adopts a case study approach using qualitative method in the collection of data via the use of structural interviews. READ MORE

 2. 2. To Chip or Not to Chip? Determinants of Human RFID Implant Adoption by Potential Consumers in Sweden & the Influence of the Widespread Adoption of RFID Implants on the Marketing Mix

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Natasha Boella; Daria Gîrju; Ieva Gurviciute; [2019]
  Keywords : Human RFID Implants; Microchip Implants; Marketing Mix; Technology Adoption; UTAUT 2; Business and Economics;

  Abstract : The aim of this study is twofold. Firstly, we explore the perceptions of young people in Sweden towards the adoption of human RFID implants. Secondly, the paper aims to understand how companies’ marketing activities would be influenced by the widespread adoption of this technology. READ MORE

 3. 3. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 4. 4. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Martin Söderlund; [2019]
  Keywords : hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Abstract : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. READ MORE

 5. 5. Attitudes & Incentives of Green Marketing in the Clothes and Accessory Industry - Companies Perspectives

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Anna Hammarsten; Emma Ohlsson; [2019]
  Keywords : Green marketing; Strategic green marketing; Greenwashing; Green marketing mix; Sustainability;

  Abstract : This is a comparative, qualitative study conducted through comparing three different companies that are in some extent using Green marketing in their marketing communication. The issue that this study addresses is the problematics connected to the use of green marketing. READ MORE