Essays about: "Martin Fri"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Martin Fri.

 1. 1. A Cost-Effective Luneburg Lens Based on Glide-Symmetric Metasurface for 5G Applications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Martin Mattsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : In this work, a cost-eective at Luneburg lens antenna operating at the Ka-band is presented.The antenna is suitable for high frequency applications in future communicationnetworks such as 5G systems due to its simple feeding, high directivity, and low loss.The lens is composed of a parallel plate structure loaded with glide-symmetric holes. READ MORE

 2. 2. What’s mine is yours. – Asteroid mining in outer space and the principle that exploration and use of Outer Space shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries and shall be the province of all mankind.

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Martin Larrosa Pardo; [2016]
  Keywords : rymdrätt; Public international law; space law; folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Gruvdrift i yttre rymden har under de senaste åren vuxit fram som en reell möjlighet. Privata företag ligger i bräschen med att utveckla ny teknik för att uppnå utnyttjandet av resurser i yttre rymden. READ MORE

 3. 3. Tjäderbergets lövskogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christofer Johansson; Martin Johansson ; [2014]
  Keywords : lövvärdetrakt; åtgärdsprogram; rödlista; mångfaldspark;

  Abstract : Tjäderberget i Lycksele och Vindelns kommun är av Länsstyrelsen i Västerbotten identifierad som en lövvärdetrakt. Fem av sex arter som behandlas av åtgärdsprogram för hotade arter på asp och björk har hittats i området. READ MORE

 4. 4. Diagnosis of a compressed air system in a heavy vehicle

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Kågebjer Martin; [2011]
  Keywords : Air leakage detection; Parameter estimation; System modelling;

  Abstract : Compressed air has in the past been considered as a free resource in heavy vehicles.The recent years work to minimize fuel consumption has however made airconsumption an interesting topic for the manufactures to investigate further.Compressed air has many different applications in heavy vehicles. READ MORE

 5. 5. Usage of databases in ARINC 653-compatible real-time systems

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Martin Fri; Jon Börjesson; [2010]
  Keywords : ARINC 653; INTEGRATED MODULAR AVIONICS; EMBEDDED DATABASES; SAFETY-CRITICAL; REAL-TIME OPERATING SYSTEM; VXWORKS;

  Abstract : The Integrated Modular Avionics architecture , IMA, provides means for runningmultiple safety-critical applications on the same hardware. ARINC 653 is aspecification for this kind of architecture. It is a specification for space and timepartition in safety-critical real-time operating systems to ensure each application’sintegrity. READ MORE