Essays about: "Martin Gren"

Found 2 essays containing the words Martin Gren.

 1. 1. Detached Walk-in-Place

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Martin Hedlund; [2017]
  Keywords : Virtual Reality; Walk-in-Place; Locomotion;

  Abstract : Locomotion, the ability to walk freely in virtual environments, is a problem with no standardized solution. Walk-in-Place is one strand of solutions in which the user’s physical movement creates forward movement in the virtual environment. READ MORE

 2. 2. Värdet av musselodlingar som reningsåtgärd i en kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor från Östersjön

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Lindqvist; [2008]
  Keywords : musslor; kväve; fosfor; kostnadseffektivitet; Östersjön;

  Abstract : Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslor lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen när de skördas. READ MORE