Essays about: "Martin Hautamäki"

Found 1 essay containing the words Martin Hautamäki.

  1. 1. "Buddy Tracker", an early warning system for recreational divers

    University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

    Author : Elias Persson; Martin Hautamäki; [2010]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE