Essays about: "Martin Michael Eriksson"

Found 2 essays containing the words Martin Michael Eriksson.

 1. 1. International Assignments : An updated picture of important factors for expatriate spouse adjustment

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Martin Michael Eriksson; Robin Lindström; [2013]
  Keywords : spouse; expatriate; international assignments; adjustment; cohesion; flexibility; communication regression; interaction effect;

  Abstract : Although several scholars have argued that the spouses failure to adjust is one of the main reasons expatriate employees return prematurely from international assignments, research about spouse adjustment is scarce, and existing research about the phenomenon was conducted almost two decades ago. Therefore, our research was conducted in order to empirically examine theoretical variables that historically relate to host country adjustment of the spouse in order to see if these variables are still valid today. READ MORE

 2. 2. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. READ MORE