Essays about: "Martin Olsson"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Martin Olsson.

 1. 1. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 2. 2. Stand-alone Dual Sensing Single Pixel Camera in SWIR

  University essay from Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknik

  Author : Martin Oja; Sebastian Olsson; [2019]
  Keywords : Single Pixel Camera; SWIR; Compressive Sensing; Single Pixel Imaging; Image Reconstruction;

  Abstract : A Single pixel camera is just that, a camera that uses only a single pixel to take images. Though, it is a bit more to it than just a pixel. It requires several components which will be explained in the thesis. READ MORE

 3. 3. Online or offline: Perceived risk and its influence on young consumers decision of where to consume.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Martin Ejresjö; Christopher Olsson; [2018-07-03]
  Keywords : online; offline; perceived risk; decision; young consumers;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. Development of an analytical model of the safety brake system for a chainsaw

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Martin Olsson; Walter Låstberg; [2018]
  Keywords : Husqvarna; chainsaw; band brake; components;

  Abstract : The safety braking system with the hand guard is the most important safety equipment for the user of a chainsaw. The safety system prevents serious injuries caused by a kickback. A kickback is when the running chain suddenly gets stuck e.g. READ MORE

 5. 5. Shifting the sun : Can coupling Lithium-ion batteries with solar power be economically justified in a Dutch setting?

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Martin Olsson; Carl Axel Wiborg; [2018]
  Keywords : ESS; BMS; PV; grid applications; energy market; the Netherlands; centralized batteries; battery technologies; battery storage; li-ion;

  Abstract : The rapid development of the lithium-ion battery industry is currently driving down sys-tem costs as a result of maturing processes. Decreasing system costs enables additional revenue streams and applications, provided through li-ion battery storage, to be ex-plored. READ MORE