Essays about: "Maskinflytt"

Found 2 essays containing the word Maskinflytt.

 1. 1. Flyttavstånd och flyttkostnader för skogsmaskiner samt ruttplanering hos Södra Skogsägarna :

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linus Wildmark; [2014]
  Keywords : Maskinflytt; traktor; trailer; processkartläggning; produktionsledare;

  Abstract : Företag som arbetar med skogsdrivning har haft låg lönsamhet under flera decennier. Därför är det viktigt att de arbetar kostnadseffektivt. Flytt av skogsmaskiner mellan avverkningstrakter är kostsamt och kostnaden ökar med ökande flyttavstånd. READ MORE

 2. 2. Långsiktsplanering med geografiska hänsyn : en studie på Bräcke arbetsområde, SCA Forest and Timber

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Gustafsson; [1998]
  Keywords : Planering; Geografi; Hänsyn; Bräcke; Område; SCA;

  Abstract : skogsföretagens långsiktigt strategiska planering sker idag i de flesta fall med Indelningspaketet (IPAK). För överföringen från strategisk till operativ och objektsorienterad planering finns ingen vedertagen rutin. READ MORE