Essays about: "Mastceller"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Mastceller.

 1. 1. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Tengstrand; [2020]
  Keywords : osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 3. 3. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma May Genfeldt; [2017]
  Keywords : allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Abstract : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). READ MORE

 4. 4. Födoämnesallergi hos hund : möjliga mekanismer i immunopatogenesen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sandra Norrman; [2017]
  Keywords : födoämnesallergi; överkänslighet; hund; immunförsvar;

  Abstract : Många hundar med klåda och lesioner i huden lider av födoämnesallergier. Endast en liten andel av hundarna har symtom i tarmen. Patogenesen bakom dessa reaktioner och varför de ger lesioner i huden är till största del okänd. Den här litteraturöversikten sammanfattar olika möjliga mekanismer i immunopatogenesen. READ MORE

 5. 5. Teorier om de immunologiska mekanismerna bakom bullous pemphigoid

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Eric Bergstrand; [2016]
  Keywords : Bullous pemphigoid; autoantikroppar; hemidesmosom; BPAG1; BPAG2; autoantibodies; hemidesmosome;

  Abstract : Bullous pemphigoid är en autoimmun hudsjukdom som orsakar separation av epidermis och dermis vilket leder till en subepidermal blåsbildning och drabbade individer får även rodnader och nässelutslag. Sjukdomen är den vanligaste autoimmuna subepidermala blåsdermatosen hos människa, men den finns även beskriven hos hund, katt, gris och häst. READ MORE