Essays about: "Material presentation"

Showing result 1 - 5 of 119 essays containing the words Material presentation.

 1. 1. How to evade a fossil gas trap

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Jacob Schönning; [2021]
  Keywords : Climate justice movement; policy impact; LNG-terminal; fossil gas; resource mobilisation; Sweden; Law and Political Science;

  Abstract : This paper examines to what extent a government decision concerning a debated climate issue was a result of the efforts of a climate justice campaign. In 2017, a campaign organisation was launched under the name ‘Fossilgasfällan’, and two and a half years later the Swedish government essentially met their most important demand. READ MORE

 2. 2. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; extensiva tak; bruna tak; urban design; biologisk mångfald; biodiversity roof; green roof; extensive roof; brownfield roof; urban design; biodiversity;

  Abstract : Allt fler människor flyttar in till städerna vilket leder till att städerna båda förtätas och byggs ut på det omgivande landskapet. Detta leder till att naturområden försvinner och viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter minskar. Gröna tak är ett effektivt sätt att anlägga vegetation på redan bebyggda ytor i städerna. READ MORE

 3. 3. Next generation rear axle assembly - A case study of Scania CV AB

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Richard Andrae; William Bergmark; [2021]
  Keywords : Assembly line; Rear Axle; Automation; Industry 4.0; Ergonomics; Takt time; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Next generation rear axle assembly - A case study at Scania Authors: Richard Andrae & William Bergmark Background: Following the development of industry 4.0, new production technologies enabling more efficient assembly processes constantly evolve. READ MORE

 4. 4. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Jakobsson; [2021]
  Keywords : Gyllins trädgård; Husie; Malmö; allé; alléer; ekosystemtjänster; kulturella ekosystemtjänster; hamling;

  Abstract : Alléer i landskapet bidrar med ett flertal viktiga ekosystemtjänster och nyttor för oss människor och den biologiska mångfalden. Genom att skapa dessa möjligheter är äldre alléer skyddade enligt biotopsskyddslagen. READ MORE

 5. 5. The portrayal of Crime : Printed news media's representation of crime in Malmö

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Author : Linn Nilsson; [2021]
  Keywords : Crime; Critical discourse analysis; Malmö; Media; Social construction;

  Abstract : In today's modern society we are highly exposed to different media in our everyday life, and individuals may spend a large part of their time taking part in media debates, news and other information shared on different media channels. Through this, news media have become an influential factor for how individuals in today's society perceive and construct reality, and consequently the public's perception of crime. READ MORE