Essays about: "Materialitet"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Materialitet.

 1. 1. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE

 2. 2. En utemiljöprodukt med minimal miljöpåverkan : överväganden gällande form, funktion och materialitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Henriksson; [2018]
  Keywords : utemiljöprodukt; utemöbel; cykelställ; bänk; miljöpåverkan; design; hållbar design; produktutveckling;

  Abstract : Genom att satsa mer på miljövänliga utemiljöprodukter kan vi på sikt bidra till att minska den icke hållbara materialkonsumtionen som vi har i dagens samhälle. Om vi vill ha mer hållbara städer och samhällen måste vi börja använda vårt material och våra resurser på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. READ MORE

 3. 3. silvercodes and paperpixels

  University essay from Konstfack/Ädellab

  Author : Maritza Rodriguez Bastias; [2018]
  Keywords : art jewelry; legitimacy; materiality; ädellab; smyckekonst; legitimitet; materialitet;

  Abstract : My journey starts off using photography as a tool to investigate materiality, body, object and space. During my trip I constructed a photo, or as I see it, translated a 2D photo into a 3D form. READ MORE

 4. 4. From Patchwork to Appliqué : Exploring Material Properties Through an Interaction Design Remake

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Moa Bergsmark; [2017]
  Keywords : NFC; Tangible programming; Programming for Children; Design remake;

  Abstract : Materials and materiality in interaction design has become more and more important perspectives within the field. Material explorations of a specific material could contribute to this ongoing discussion. READ MORE

 5. 5. Respect : Challenge the norms and expand the idea of what is possible

  University essay from Konstfack/Industridesign

  Author : Matilda Legeby; [2017]
  Keywords : Systems Design; Co-Design; Policy; Youth Participation; Norm Critique; Respect; Imagination;

  Abstract : In this project I have explored the situation for unaccompanied refugees in the ages 15-22 years. Being seen as part of a homogenous group was something that the girls described as frustrating and prohibiting. They, as all youths, have a need to talk about them selves, on their own terms. READ MORE