Essays about: "Materialitet"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word Materialitet.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Yani Ma; [2020]
  Keywords : Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Abstract : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. READ MORE

 2. 2. Facing the Inevitable : Using the modern practice of Döstädning to understand Ättestupa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Karl Bloomberg; [2019]
  Keywords : Ättestupa; Death Cleaning; senicide; archaeology of aging; materiality; Ättestupa; Döstädning; senilitet; akeologi av föråldrande; materialitet;

  Abstract : Ättestupa has been a contentious practice ever since the translation of Gautreks saga. This senicide practice has largely been viewed as a parody of the culture of Västergötland and has received little attention. But with new interest in the modern practice of Death Cleaning, we might finally understand Ättestupa as a real tradition. READ MORE

 3. 3. Strängnäs City Hall

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Jim Andersson; [2019]
  Keywords : Strängnäs; Stadshall; Arkitektur;

  Abstract : Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som helst, man kan fortfarande se hur de historiska lagren påverkat och än idag påverkar stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens allra tydligaste urbana artefakt bidragit till en våg av byggnader i det kanske självklara materialet tegel, men även i det minst lika vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. READ MORE

 4. 4. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE

 5. 5. En utemiljöprodukt med minimal miljöpåverkan : överväganden gällande form, funktion och materialitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Henriksson; [2018]
  Keywords : utemiljöprodukt; utemöbel; cykelställ; bänk; miljöpåverkan; design; hållbar design; produktutveckling;

  Abstract : Genom att satsa mer på miljövänliga utemiljöprodukter kan vi på sikt bidra till att minska den icke hållbara materialkonsumtionen som vi har i dagens samhälle. Om vi vill ha mer hållbara städer och samhällen måste vi börja använda vårt material och våra resurser på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. READ MORE