Essays about: "Materialitet"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word Materialitet.

 1. 1. Facing the Inevitable : Using the modern practice of Döstädning to understand Ättestupa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Karl Bloomberg; [2019]
  Keywords : Ättestupa; Death Cleaning; senicide; archaeology of aging; materiality; Ättestupa; Döstädning; senilitet; akeologi av föråldrande; materialitet;

  Abstract : Ättestupa has been a contentious practice ever since the translation of Gautreks saga. This senicide practice has largely been viewed as a parody of the culture of Västergötland and has received little attention. But with new interest in the modern practice of Death Cleaning, we might finally understand Ättestupa as a real tradition. READ MORE

 2. 2. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE

 3. 3. En utemiljöprodukt med minimal miljöpåverkan : överväganden gällande form, funktion och materialitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Henriksson; [2018]
  Keywords : utemiljöprodukt; utemöbel; cykelställ; bänk; miljöpåverkan; design; hållbar design; produktutveckling;

  Abstract : Genom att satsa mer på miljövänliga utemiljöprodukter kan vi på sikt bidra till att minska den icke hållbara materialkonsumtionen som vi har i dagens samhälle. Om vi vill ha mer hållbara städer och samhällen måste vi börja använda vårt material och våra resurser på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. READ MORE

 4. 4. silvercodes and paperpixels

  University essay from Konstfack/Ädellab

  Author : Maritza Rodriguez Bastias; [2018]
  Keywords : art jewelry; legitimacy; materiality; ädellab; smyckekonst; legitimitet; materialitet;

  Abstract : My journey starts off using photography as a tool to investigate materiality, body, object and space. During my trip I constructed a photo, or as I see it, translated a 2D photo into a 3D form. READ MORE

 5. 5. From Patchwork to Appliqué : Exploring Material Properties Through an Interaction Design Remake

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Moa Bergsmark; [2017]
  Keywords : NFC; Tangible programming; Programming for Children; Design remake;

  Abstract : Materials and materiality in interaction design has become more and more important perspectives within the field. Material explorations of a specific material could contribute to this ongoing discussion. READ MORE