Essays about: "Mathilda Willén"

Found 1 essay containing the words Mathilda Willén.

  1. 1. Tesla Valve for Hydrogen Decompression: Fluid Dynamic Analysis

    University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Author : Elias Bäckman; Mathilda Willén; [2019]
    Keywords : Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; no-moving parts; CFD; valve-to-valve; 压降;氢气;特斯拉阀;无可动阀芯;计算流体动力学;级间距; Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; No-moving parts; CFD; valve-to-valve;

    Abstract : Människans påverkan på växthuseffekten har under de senaste åren varit en mycket aktuell fråga. Det är många olika faktorer som bidrar till ett negativt avtryck på miljön, där ett stort bidrag kommer från sektorn bilindustri. Majoriteten av dagens bilar drivs på fossila bränslen som genererar skadande utsläpp på miljön. READ MORE