Essays about: "Matilda Åström"

Found 2 essays containing the words Matilda Åström.

 1. 1. Landskapsarkitektens landskapspreferenser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Åström; [2016]
  Keywords : estetik; preferensforskning; miljöpsykologi; biologiska förklaringsmodeller; kulturella förklaringsmodeller; Sohlbergplassen; Prästgatan;

  Abstract : Det här arbetet är en undersökning av varför jag tycker som jag gör om de miljöer som omger mig. Utgångspunkten har varit den empiriska forskningen och specifikt två förklaringsmodeller som beskriver vad människors landskapspreferenser påverkas av - en biologisk och en kulturell. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Andersson; Matilda Åström; [2013]
  Keywords : Ekosystemtjänster; gröna kilar; hållbarhet; hållbar planering; spridningskorridorer;

  Abstract : Den rådande förtätningstrenden i svenska städer leder till en minskning och fragmentering av grönytor. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden och vidare för de ekosystemtjänster som är livsnödvändiga för oss människor. READ MORE