Essays about: "Matilda Dahlström"

Found 3 essays containing the words Matilda Dahlström.

 1. 1. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2020]
  Keywords : temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. READ MORE

 2. 2. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2018]
  Keywords : Shanghai; parkanvändning; urbanisering; stadsplanering;

  Abstract : Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. READ MORE

 3. 3. The Wait for Primary Care - an analysis of underlying factors variety in waiting time for primary care within the region of Västra Götaland, Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Ann-Marie Dahlström; Matilda Wedström; [2014-06-18]
  Keywords : care choice reform; availability; primary health care; waiting time; demography; Västra Götaland; geography; socioeconomic;

  Abstract : A frequently debated problem regarding Swedish healthcare is the ineffectiveness of the system and how people in need of care have to wait unjustifiably long time periods in order to get treatment. In 2009, Västra Götaland introduced a care choice reform (Vårdvalet), enabling private primary care providers to establish in the health care market and allowing the inhabitants to decide freely among the providers. READ MORE