Essays about: "Matilda Eriksson"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Matilda Eriksson.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Making the most for professional freelancers : A study of platforms in the gig economy

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johanna Vesterberg; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : Gig platforms; platform providers; professional freelancers; experience as a freelancer; Gigplattformar; plattformsägare; professionella frilansare; erfarenhet som frilansare;

  Abstract : Purpose - The purpose of this study was to understand how platform providers can develop their offerings and gig platforms depending on the targeted professional freelancers, henceforth referred to just as freelancers. To fulfil the purpose, three research questions (RQ) were developed: RQ1. READ MORE

 3. 3. Consolidation and Forming of Aerospace Graded Composite Materials : An experimental study of prepreg characteristics

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Matilda Eriksson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The topic of this project is an experimental study of prepreg characteristics, such as tack, consolidation and temperature sensitivity during forming. The aim has first been tounderstand how the material reacts during different manufacturing processes. READ MORE

 4. 4. Exploring Sustainability Strategy Implementation in SMEs : A case study if Internal Communication Processes in Sweden

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Anna Burmeister; Matilda Eriksson; [2019]
  Keywords : corporate sustainability; internal communication; sustainability strategy implementation; business strategy; communication strategy; triple bottom line; sustainable development; SMEs; company-specific;

  Abstract : In this study, sustainability strategy implementation processes are discussed together with internal communication processes in SMEs. Large enterprises are not the only contributor to unsustainable development, but so are SMEs. READ MORE

 5. 5. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Eriksson; [2018]
  Keywords : ljudlandskap; tystnad; buller; landskapsarkitektur; park; rekreationsområde; ljudreducering; urban miljö;

  Abstract : Den ljudmiljö som människan skapar och lever i benämns som ljudlandskap. I dagens samhälle finns en pågående trend med att bygga tätare städer och många bostäder kommer hamna i bullerutsatta miljöer. READ MORE