Essays about: "Mating Behavior"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Mating Behavior.

 1. 1. The effect of sexual selection and mating on personality traits and behavior consistency of Callosobruchus maculatus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Jiaqi Lu; [2019]
  Keywords : seed beetles; sexual selection; mating; personality traits;

  Abstract : Animals’ personality traits are defined as consistent behavior tendencies and the function of them in life-history strategy and reproductive success has been given a lot of explanations in a large amount of research. However, the behavior consistency of individuals in different sexes, mating status and selection regimes is rarely mentioned. READ MORE

 2. 2. Seeing Beyond Words : Animals teach us about our natural ability to lead

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Ronja Wagenknecht; [2018]
  Keywords : Nonverbal Communication; Proxemics; Leadership; Animal Behavior; Dominance; Mating Behavior;

  Abstract : Nonverbal communication in leadership is a phenomenon which is interesting to get a greater understanding of. Animals only communicate nonverbally and have strong leadership behaviours. READ MORE

 3. 3. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Victoria Vesterholm; [2018]
  Keywords : Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Abstract : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. READ MORE

 4. 4. Föräldradjur inom slaktkycklingindustrin : välfärdsproblem och försök till åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Madeleine Bichel; [2016]
  Keywords : broiler; slaktkyckling; föräldradjur; välfärdsproblem; foderrestriktioner; feed restrictions; broiler breeders; welfare problems;

  Abstract : Dagens slaktkycklingindustri har medfört flera välfärdsproblem för de avelsfåglar (föräldradjuren) som används för att producera slaktkycklingar och detta arbete syftar till att ge en överblick över dessa välfärdsproblem samt redogöra för eventuella försök till åtgärder som gjorts. De mest uppmärksammade problemen handlar om foderrestriktioner samt aggressiva beteenden vid parning. READ MORE

 5. 5. Effekter av flushing och dess potentiella användning för hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Erica Gumpert Herlofson; [2014]
  Keywords : flushing; tillskottsutfodring; reproduktion; får; nötkreatur; hund; flushing; focus feeding; reproduction; sheep; cattle; dog;

  Abstract : Flushing är samlingsnamnet för tillskottsutfodring med fodermedel med högt energiinnehåll i syfte att förbättra den reproduktiva förmågan hos djur. Metoden används aktivt på flera av lantbrukets djur men fokus för det här arbetet är främst får och nötkreatur då de allra flesta studier gjorts på dessa djurslag. READ MORE