Essays about: "Mats Jansson"

Found 3 essays containing the words Mats Jansson.

 1. 1. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Jansson; Kristofer Stenvall; [2014]
  Keywords : teknisk effektivitet; räntabilitet på eget kapital; svenska mjölkföretag;

  Abstract : Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. READ MORE

 2. 2. Investering i GPS-teknik i lantbruk : lönsamt för en 150 hektars växtodlingsgård?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Filip Brånstrand; Mats Jansson; Gustav Wennerberg Eriksson; [2012]
  Keywords : GPS; investering; autostyrning; överlapp; jordbearbetning och lantbruksekonomi;

  Abstract : I dagens lantbruk är det intressant att minska kostnaderna för insatsvaror och därmed förbättra lönsamheten. GPS-teknik med autostyrning ger möjlighet för lantbrukare att minska kostnaderna för insatsvaror i växtodling. De främsta möjligheterna att minska kostnaderna är genom att minimera överlapp i jordbearbetning. READ MORE

 3. 3. Modell för ett integrerat skärgårdsskogsbruk : en fallstudie på Kallsö

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mats Jansson; [2005]
  Keywords : skärgårdsskogsbruk; rekreation; naturvärden; kulturvärden; ståndortsanpassning; skärgårdsbefolning;

  Abstract : The forests in the unique archipelago of the Baltic Sea is housing many and high values. For the resident population, which has a central role in sustaining a living archipelago, the forest can contribute to the outcome. The forest also contributes to turn the archipelago into one of Sweden's most attractive recreational areas. READ MORE