Essays about: "Mattenklee"

Found 1 essay containing the word Mattenklee.

  1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

    University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

    Author : Marcus Älmefur; [2020]
    Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

    Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE