Essays about: "Mattias Friberg"

Found 1 essay containing the words Mattias Friberg.

  1. 1. Bandtraktorer - något för framtiden? : en ekonomisk jämförelse mellan hjul- och bandtraktorer

    University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

    Author : John Karlzén; Mattias Friberg; [2010]
    Keywords : bandtraktorer; slirning; markpackning; ekonomi; track tractors;

    Abstract : .... READ MORE