Essays about: "Mattias Johansson"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Mattias Johansson.

 1. 1. Managerial Influence on Simulation Driven Product Development - A study on simulation technologies and the role of management

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Mattias Johansson; [2020-07-23]
  Keywords : Simulation Technologies; Product Development; Managerial Influence; Achieving Simulation Driven Product Development; Organizational Benefits; Organizational Challenges;

  Abstract : The intensifying global competition and technological advancements are forcing companies to change their organizational structures and redevelop their product development processes. In many cases, simulation technologies possess the capabilities to provide managers with an increased competitiveness if utilized successfully. READ MORE

 2. 2. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Keywords : innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Abstract : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. READ MORE

 3. 3. Tasmansk djävul: en art i kris : orsaker och eventuella lösningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mattias Johansson; [2018]
  Keywords : Tasmansk djävul; Tasmanian Devil Facial Tumour Disease; DFTD; vaccin;

  Abstract : Tasmansk djävul, Sarcophilus harrisii, är ett pungdjur som lever på ön Tasmanien utanför Australien. Det är det största rovlevande pungdjuret i världen sedan pungvargen, Thylacinus cynocephalus, dog ut i början av 1900-talet och är en ikon för Tasmanien. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Sensor Solutions & Motor Speed Control Methods for BLDCM/PMSM in Aerospace Applications

  University essay from Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Author : Mattias Johansson; [2017]
  Keywords : BLDC; PMSM; Kalman; UKF; Speed Control; Electric Motor; Trapezoidal; Commutation;

  Abstract : The goal of this thesis was to evaluate sensors and motor speed control methods for BLDC/PMSM motors in Aerospace applications. The sensors and methods were evaluated by considering accuracy, robustness, cost, development gain and parameter sensitivity. READ MORE

 5. 5. Development from Tobacco? : A study of the Malawian tobacco industry and its impactson sustainable development in Malawi

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Mattias Johansson; [2011]
  Keywords : Sustainable Development; tobacco; Malawi; environmental effects; socio-economic effects;

  Abstract : The aim and purpose of this report is to describe how the domestic tobacco industry is affectingsustainable development in Malawi. This is done by describing the environmental and socio-economic effects ofthe cultivation and selling of tobacco leaves. READ MORE