Essays about: "Meat alternatives"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Meat alternatives.

 1. 1. Analyzing potato protein isolates for their potential in developing meat analogues

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Jade Yu Lan Schut; [2020]
  Keywords : potato protein isolates; meat analogues; meat alternatives; rapid visco analyzer; high moisture extrusion; textured vegetable proteins; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : To keep up with the rapidly increasing global population, a significant increase in production of protein foods is required. The environmental impact of the meat industry, in combination with consumer awareness, calls for this food production to become more sustainable. READ MORE

 2. 2. Reducing meat consumption : a mixed methods study investigating attitudes of young adult omnivores

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Dimah Albenny; [2020]
  Keywords : Negative effects; Reduction of meat consumption; Meat alternatives; Expected liking; Consumer willingness; Diet habits and attitudes; Motivation toward meat consumption.; Negativa effekter av köttkonsumtion; Minskning av köttkonsumtion; Köttalternativ; Förväntade åsikter; Kostvanor och attityder; Motivation att minska köttkonsumtion;

  Abstract : Background Meat is one of the most nourishing and highly consumed foods, but the controversy around theconsumption of meat products, and the negative effects around the consumption of meatproducts led to increased scholarly attention on the user willingness to alter their meatconsumption. In Sweden, a guideline by the Livsmedelsverket (The Swedish National Food Agency) in 2015 encouraged people to consume less red and processed meat. READ MORE

 3. 3. From farm to petri dish: cell-based meat’s progress to market

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Matilda Dehlén; Matilda von Schéele; [2020]
  Keywords : Cellular agriculture; cell-based meat; cultured meat; R D; innovation; biotechnology; meat industry; intellectual property; strategic partnerships; strategic alliances.; Business and Economics;

  Abstract : Sustainability, population dynamics and health issues are some of the greater challenges the global society faces today. Meat consumption has emerged as one of the reasons behind the cause and effect of these challenges. READ MORE

 4. 4. Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ronja Lindell; [2019]
  Keywords : värphöns; äggproduktion; könsbestämning; in ovo; dual purpose;

  Abstract : Tuppkycklingar av värphybrid-typ avlivas inom en dag efter att de kläckts eftersom de inte anses lönsamma att behålla för produktion av kött. Denna praxis har ifrågasatts allt oftare under senare tid vilket resulterat i utveckling av alternativa tillvägagångssätt. READ MORE

 5. 5. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Emma Larsson; [2019]
  Keywords : nötkött; naturbete; miljö; klimat; fettsyror; antioxidanter;

  Abstract : Hur livsmedelsförsörjningen ska lösas för en växande befolkning samtidigt som växthusgasutsläppen hålls nere är frågor som står högt upp både på den globala och lokala agendan. Nötkött kommer generellt sett inte väl ut med avseende på växthusgasutsläppen från produktionen. READ MORE