Essays about: "Mechanical Properties"

Showing result 1 - 5 of 559 essays containing the words Mechanical Properties.

 1. 1. Cellulose oxalates in biocomposites

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Jiarong Liang; [2021]
  Keywords : cellulose; cellulose oxalate; compatibilizer; composite; mechanical properties; polypropylene; cellulosa; cellulosaoxalat; kompatibiliseringsmedel; komposit; mekaniska egenskaper; polypropylen;

  Abstract : Under de senaste åren, på grund av överanvändningen av icke förnybara resurser har den ekologiska miljön på jorden påverkats allvarligt. I takt med detta ökade oron bland människor om att resurserna skulle ta slut. Därför är det nödvändigt att utveckla och använda mer miljövänliga förnybara resurser. READ MORE

 2. 2. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 3. 3. Modelling and Simulation of Hydrogen Diffusion in High Strength Steel

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Vikas Vineeth Seru; Venkata Ramana Murthy Polinati; [2021]
  Keywords : Coupled temperature displacement; finite element software; high strength steel; hydrogen diffusion; material properties.;

  Abstract : This research is about modelling and simulation of how the hydrogen diffuses in high strength steels. The hydrogen diffusion in the material was examined by using finite element software with the help of material properties and some existing data. READ MORE

 4. 4. Correlation Between Microstructural And Mechanical Properties In Niobium Carbide Reinforced Hadfield Steel Composites

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Lakshmi Manogna Dama; [2021]
  Keywords : Metal Matrix Composites MMCs ; Hadfield steels; Reinforcement; Technology and Engineering;

  Abstract : Degradation of tools is a prevalent aspect in the mechanical world; due to the advancement of technologies and intense research and development, there are new ways and ideas to curb or delay the tool failures; one such idea is to implement Metal Matrix Composites (MMCs) with various reinforcement materials. This thesis focuses on improving the hardness and wear resistance of Hadfield steel by reinforcing it with Niobium Carbide (NbC). READ MORE

 5. 5. The effect of humidity and temperature on paper properties

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Malin Elvin; [2021]
  Keywords : Moisture; tensile properties; humidity; temperature; paper; creep;

  Abstract : The study was performed at Billerudkorsnäs at the section Box Lab which offers knowledge and solutions for packaging. Paper that can be used to create packaging interacts with the surrounding environment, but has only been tested for a few climates. READ MORE