Essays about: "Medicine and Health Sciences"

Showing result 1 - 5 of 352 essays containing the words Medicine and Health Sciences.

 1. 1. APGAR score as a method for prediction of survival prognosis in newborn puppies and kittens

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Axelsson; [2019]
  Keywords : APGAR; neonatal mortality; birth weight; neonatal viability; canine; feline;

  Abstract : Neonatal mortality is a widespread problem in small animal medicine, of both economical and emotional concern. In human medicine, the APGAR scoring scale is used frequently worldwide since the 1950’s as an evaluation tool of viability in newborn infants. READ MORE

 2. 2. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nelly Carlsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

  Abstract : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. READ MORE

 3. 3. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Wlosinska; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE

 4. 4. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Vendela Gullberg; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Abstract : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. READ MORE

 5. 5. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cassandra Linder; [2019]
  Keywords : diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Abstract : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. READ MORE