Essays about: "Medlem"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word Medlem.

 1. 1. Lantmännens framtida roll : med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2020]
  Keywords : lantbruk; lantmännen; kooperativ;

  Abstract : Lantbruk påverkas av både interna och externa faktorer (Jordbruksaktuellt, 2018). Gårdarna i Sverige har de senaste åren genomgått strukturförvandlingar både internt och externt. Företagen har blivit större och färre (Jordbruksverket, 2020a) och dess produktion mer specialiserad (Edenbrandt, 2012). READ MORE

 2. 2. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Axel Ljudén; Nils Rubensson; [2020]
  Keywords : Brexit; Europeiska unionen; export; riskhantering; trä; European Union; wood; risk management;

  Abstract : I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om att stanna kvar eller lämna EU. 17,4 miljoner britter röstade för utträde vilket gav Brexit-sidan majoritet i valet med 52 procent (BBC News 2020). De svenska skogsbolagen har en stark etablerad export av trävaror till den brittiska marknaden. READ MORE

 3. 3. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Bella Rådberg; [2019]
  Keywords : engagemang; Framtidens folkrörelse; LRF; sociala nätverk;

  Abstract : Rapporten huvudtema är engagemang, vad som påverkar människors engagemang i olika riktningar samt huruvida digital teknik kan bidra till ökat engagemang. Rapporten bygger på ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som har för avseendet att öka medlemsaktiviteten och medlemmarnas inflytande i organisationen. READ MORE

 4. 4. Implementation of a Block Krylov Algorithm in Variational Data Assimilation

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Clémentine Gas; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Numerical weather prediction relies on two major components: sophisticated atmospheric forecast models and equally important data assimilation algorithms. Data assimilation (DA) is the process used to produce the best estimate of the state of a model, using an Earth system numerical model and observations. READ MORE

 5. 5. The astronomical consequences of primordial black holes

  University essay from Lunds universitet/Astronomi

  Author : Loke Lönnblad Ohlin; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : In the radiation or early matter dominated eras of the Universe, there is a theoretical possibility for the formation of black holes (BHs). These primordial black holes (PBHs) have been thought of as a possible candidate for dark matter (DM), and an attractive one at that as it would explain DM using only baryonic physics. READ MORE