Essays about: "Medvetenhet"

Showing result 1 - 5 of 439 essays containing the word Medvetenhet.

 1. 1. Multi-crop solutions for sustainable agriculture : A Minor Field Study in Ratchaburi, Thailand

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : David Sigge; Filip Borgström; [2023]
  Keywords : Minor Field Study; sustainable agriculture; multi-cropping; responsible production; Ratchaburi; Thailand; Minor Field Study; hållbart jordbruk; biologisk mångfald; hållbar production; Ratchaburi; Thailand;

  Abstract : Agriculture is facing many challenges, such as decreased biodiversity, soil erosion, water scarcity, and social inequality, because of industrial farming and its focus on high yields at the expense of sustainability. This also includes Thailand and the province of Ratchaburi. READ MORE

 2. 2. Grammar in the English Language Classroom : Teachers’ perspectives on grammar knowledge and instruction

  University essay from Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Author : Stavroula Papalexi; [2023]
  Keywords : Grammar teaching; explicit and implicit instruction; deductive and inductive instruction; teachers’ beliefs; metalinguistic awareness; writing skills in EFL; Grammatikundervisning; explicit och implicit undervisning; deduktiv och induktiv undervisning; lärares uppfattningar; metaspråklig medvetenhet; skriftlig färdighet i EFL;

  Abstract : The purpose of this work is to examine the teaching methods secondary and upper secondary teachers apply to teach grammar in the EFL classroom, as well as their perceptions about the benefits of having grammar knowledge and its benefits to students’ writing. Previous research reveals that grammar teaching is an integral part of language teaching; explicit and implicit methods along with deductive and inductive instruction are the main practices teachers use to transfer knowledge to their students. READ MORE

 3. 3. Investigating the Impact of User Behavior in the Security of Smart Home IoT Devices

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Maha Ghunaim; [2023]
  Keywords : Smart Homes; Smart Home Devices; Home Automation; User Behavior; Internet of Things IoT ; Smarta hem; smarta hemenheter; hemautomation; användarbeteende; internet av Saker IoT ; المنازل الذكية ، أجهزة المنزل الذكي ، أتمتة المنزل ، سلوك المستخدم ، إنترنت أشياء إنترنت الأشياء ;

  Abstract : As technology is growing at a fast pace, IoT-based smart home services are increasingly adopted by people. IoT-based smart homes offer numerous unimaginable benefits, including efficiency, safety, effectiveness, scalability of services, devices, and data, among many others. However, there is another side to this technology: security threats. READ MORE

 4. 4. REKO: A mobile application to help producers and consumers to more easily sell and buy locally produced goods

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Linnéa Brolin; Felicia Lindman; [2023]
  Keywords : UX; UX-design; gränssnitt; design; prototyp; applikation; mobilapplikation; REKO-ring; grafisk design och kommunikation;

  Abstract : Intresset för närproducerad mat har under åren ökat såväl i Sverige som i andra länder. Konsumenter vill ha mer information kring vad de äter och det ställs högre förväntningar på att maten ska ha producerats energisnålt, ha liten miljöpåverkan, vara hälsosam, och lokalproducerad. READ MORE

 5. 5. Menstrual health : Design tensions in raising awareness of the impacts of environmental pollution

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Xuni Huang; [2023]
  Keywords : menstrual health; pollution; awareness; first-person experiments; cultural probes; menstruationshälsa; föroreningar; medvetenhet; självbiografisk design; kultursonder;

  Abstract : Pollutants can harm menstrual health, and raising awareness of this is vital. This study is a research-through-design project that aims to investigate the design qualities of interactive technologies that aim to raise this kind of awareness. This study used first-person experiment method to design and develop cultural probes. READ MORE